რა არის მოცურება კრიპტოვალუტაში

ფოტო - რა არის მოცურება კრიპტოვალუტაში
მოცურება შეიძლება წარმოიშვას აქტივების ყიდვის ან გაყიდვისას. ეს არის სხვაობა ორდერის მოსალოდნელ ფასსა და შესრულების დროს ორდერის ფასს შორის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ორდერები შემოდის ბაზარზე, მაგრამ ფასი შეიძლება შეიცვალოს გარიგების ფაქტობრივი დასრულების შემდეგ. მოცურების პროცენტული მაჩვენებელი სწორედ ციფრული აქტივის ფასის ამ ცვლილებას ასახავს.
სავაჭრო ოპერაციების დროს ადამიანები ხშირად ორიენტირებულები არიან გარკვეულ ფასზე, მაგრამ როდესაც ისინი ფაქტობრივად ყიდულობენ ან ყიდიან აქტივებს, ფასი შეიძლება განსხვავებული იყოს. ეს სავსებით ბუნებრივია, ბაზრის არეულობის გათვალისწინებით - ფასები შეიძლება ძალზე სწრაფად შეიცვალოს.

თავად მოცურება შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: დადებითად და უარყოფითად. მოცურება დადებითია, როდესაც ყიდვის ორდერის ფასი მოსალოდნელზე დაბალია და პირიქით, ორდერისთვის, რომელიც აღმოჩნდება უარყოფითი, ფასი იქნება მოსალოდნელზე მაღალი. უარყოფითი მოცურება ხდება მაშინ, როდესაც თქვენ ყიდულობთ აქტივს უფრო მაღალ ფასად, ვიდრე თავდაპირველად დაგეგმეთ, რაც  ტრეიდერის მთლიან მოგებას ამცირებს,  რისკს ზრდის და ტოვებს მას უფრო არახელსაყრელი კურსით.

ანუ ახლა, როცა ვიცით, რა არის მოცურება  კრიპტოვალუტებში, მოდით გავარკვიოთ რა ფაქტორები იწვევს მას? ლიკვიდურობა და ვოლატილობა. ეს უკანასკნელი მაშინ ხდება, როდესაც კონკრეტული კრიპტოვალუტის ფასი მკვეთრად იცვლება, რის შედეგადაც ორდერის  შესრულების დროს განსხვავდება კოტირებულ ფასისგან შემოსვლის მომენტში. ყველა ბაზარი არაპროგნოზირებადია და ძნელია იმის პროგნოზირება, თუ რა მიმართულებით დაუბერავს ქარი ციფრული აქტივების სამყაროში. ჩვენ ყველანი გავხდით მოწმეები, თუ როგორ აამოქმედა  მემკოინი ილონ მასკის ერთმა ტვიტმა, ასე რომ, ნებისმიერმა ბიძგმა, როგორც უმნიშვნელომ, ასევე მნიშვნელოვანმა, შეიძლება გავლენა იქონიოს კრიპტოვალუტის ფასზე, ზოგჯერ ძალზე კარდინალურად.

მოცურების გამომწვევი კიდევ ერთი ფაქტორი არის ლიკვიდობის ნაკლებობა. კრიპტოვალუტის ტოკენების დიდი რაოდენობა ან „არაპოპულარულია“ ან ახალია, დამკვიდრებულ „დიდ ბიჭებთან“ შედარებით. აქედან გამომდინარე, ყველაზე დაბალი ასქი (მოთხოვნა)  და ყველაზე მაღალი ბიდი (შეთავაზება) ძალიან შორს არის ერთმანეთისგან, რაც ტოვებს ადგილს ფასების მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის. თუ მყიდველი ძალიან ცოტაა, მაშინ მოთხოვნილი ფასი დაბალი იქნება, რაც იწვევს მოცურებას. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად შეგიძლიათ შეიძინოთ და გაყიდოთ ციფრული აქტივი ფასზე გავლენის გარეშე. დაბალი ლიკვიდურობით, მოცურების პროცენტი უფრო მაღალი იქნება.

როგორ არის შესაძლებელი მოცურების გაკონტროლება?

ლიმიტირებულ ორდერებთან შედარებით, სადაც შეგიძლიათ დააწესოთ ლიმიტები, რომლითაც თქვენი ორდერი შესრულდება, საბაზრო ორდერები უფრო მუხანათურია, რადგან თქვენ იხდით იმ ფასს, რომლითაც ბაზარი ყიდის. როდესაც იყენებთ პირდაპირ საბაზრო ორდერს, თქვენ არ გაქვთ ფასის კონტროლის შესაძლებლობა, რომლითაც ორდერი შესრულდება.  ამიტომ ლიმიტური ორდერებისა და სტოპ-ლოსების გამოყენება შეიძლება იყოს გონივრული სტრატეგია. ლიმიტური ორდერები შეიძლება მოცურების შემცირებაში დაგეხმაროთ, რადგან თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ უმაღლესი ფასი, რომლის გადასახდელად მზად ხართ კონკრეტული ციფრული აქტივისთვის. თუმცა, ეს ორდერები შეიძლება საერთოდ არ იყოს შევსებული, თუ ფასი რჩება დადგენილი მარჟის და თაიმფრეიმის ფარგლებში.

თუმცა, კრიპტოვალუტების ბაზარზე ვაჭრობისას ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყოთ, განსაკუთრებით პირდაპირი ბაზრის შეკვეთების განთავსებისას: ბაზარი ვოლატილობით გამოირჩევა, რაც  მოცურებას იწვევს და შედეგად, ტრეიდერები იღებენ ფასებს, რომლებსაც თავდაპირველად არ ელოდნენ. საკუთარი თავის დაზღვევის ერთ-ერთი გზაა თავი აარიდოთ ვოლატილურ ბაზრებს, რომლებიც განპირობებულია ინდუსტრიაში სხვადასხვა მოვლენებითა და განცხადებებით, მაგალითად, კონკრეტული კომპანიის ფინანსური ანგარიშით. კიდევ ერთი ცნობილი სტრატეგიაა მაღალი ლიკვიდურობის მქონე ციფრული აქტივების გამოყენება.

კიდევ ერთი საკვანძო ტერმინია ტოლერანტობა მოცურების მიმართ. Მაშ რა არის ტოლერანტობა მოცურების მიმართ კრიპტოვალუტაში?  ეს არის მაქსიმალური თანხა, რომელზეც აღნიშნულ ორდერს შეუძლია გადაიწიოს ტრეიდერის წინააღმდეგ მის გაუქმებამდე. როგორც წესი, ბირჟები აძლევენ ტრეიდერებს ამ შესაძლებლობას, რაც საშუალებას აძლევს მათ დააწესონ მოცურების ტოლერანტობის ლიმიტები, რაც იცავს მათ ფასების მკვეთრი რყევებისგან. ვთქვათ თქვენ გსურთ შეიძინოთ ბიტკოინი 20,000 დოლარად და დააყენოთ თქვენი მოცურების ტოლერანტობის ლიმიტი $100-მდე. თქვენი ორდერი გაუქმდება, თუ ბიტკოინის ფასი 20,100 დოლარამდე ან უფრო მეტად აიწევს.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოთვალოთ მოცურება, რომელიც მოგცემთ ზოგად წარმოდგენას იმის შესახებ, მოცურების რამდენ პროცენტზე ხართ თანახმა. ფორმულა საკმაოდ მარტივია - (ბიდ ფასი - ასქ ფასი) / რაოდენობა) * 100%.

იმისდა მიუხედვაად, არის მოცურება უარყოფითი თუ დადებითი თქვენთვის, გაითვალისწინეთ და გახსოვდეთ, რომ ვაჭრობა შეიძლება არ წარიმართოს ისე, როგორც დაგეგმეთ. იმის ცოდნით, თუ რა არის მოცურება კრიპტოვალუტებით ვაჭრობაში, შეგიძლიათ მინიმუმამდე დაიყვანოთ დანაკარგები ეფექტური სტრატეგიის შექმნით და თქვენი ორდერის შედეგის გაანგარიშებით. იყავით ფხიზლად და ყურადღებით, რადგანაც საბოლოოდ  თქვენ არ შეგიძლიათ წინასწარ ზუსტად გათვალოთ, თუ რა მიმართულებით წავა ფასი.