Блокчейн-оракули: види та функції

Фото - Блокчейн-оракули: види та функції
Оракули – посередники між блокчейном та смарт-контрактами. Вони передають контракту необхідні дані із зовнішніх джерел. Які види блокчейн-оракулів існують і де вони використовуються? Давайте розбиратися!

Зміст

1. Що таке блокчейн-оракули?
2. Навіщо потрібні оракули?
3. Види оракулів.
4. Сфери застосування.
5. Висновок.

Що таке блокчейн-оракули?

Оракули на блокчейні – це сервіси, які забезпечують передачу інформації між смарт-контрактами та зовнішніми джерелами даних. Фактично вони стають третьою стороною, що зв’язує блокчейн і зовнішній світ.

Для чого потрібні оракули

Багато смарт-контрактів потребують додаткової інформації ззовні для ефективної роботи, наприклад, розрахунку ринкової вартості цифрових активів. Однак базово вони здатні отримувати дані лише в межах власної мережі, що суттєво обмежує можливості користувачів. Виправити ситуацію, що склалася, покликані такі елементи екосистеми, як блокчейн-оракули.

Оракули – не джерела, а канали передачі інформації. До їх функцій відносяться:
  • запит даних;
  • перевірка достовірності;
  • передача відповідної інформації до смарт-контрактів.

Принцип роботи блокчейн-оракула залежить від його виду та призначення.

Види оракулів

В основу класифікації блокчейн-оракулів покладено різні параметри: джерело інформації, напрямок передачі даних, спосіб організації. При цьому один сервіс може об’єднувати кілька критеріїв.

Вхідні та вихідні

Залежно від напрямку передачі даних оракули можуть бути вхідними та вихідними:

  • вхідні отримують інформацію ззовні та доставляють її смарт-контрактам;
  • вихідні надсилають дані від смарт-контрактів зовнішнім джерелам.

Програмні та апаратні

Програмні оракули отримують дані з онлайн-джерел. Ними можуть бути сервери, бази даних, хмари, веб-сайти. Цей вид оракулів передає інформацію в режимі реального часу, що робить його одним з найпопулярніших та найефективніших.

Джерелами даних для апаратних сервісів стають фізичні пристрої – чіпи, датчики, сканери штрих-кодів та ін. Такі оракули трансформують процеси реального світу у цифрові значення та передають їх смарт-контрактам для подальших операцій.

Централізовані та децентралізовані

Першими представниками цієї категорії сервісів були централізовані оракули. Вони мали лише одне джерело інформації та перебували під контролем єдиної фізичної чи юридичної особи. Через високі ризики атак і вразливостей, зумовлених одним суб’єктом контролю, централізовані оракули не набули широкого поширення.

Найнадійнішими вважаються децентралізовані оракули. У цьому випадку смарт-контракт взаємодіє одночасно з кількома сервісами, що відповідають за певні частини запиту. Головна відмінність оракулів, які часто називають оракулами консенсусу – висока достовірність отриманих даних.

Контрактно-орієнтовані

Трудомісткі та дорогі рішення, які розробляються лише для єдиного смарт-контракту. За необхідності розгортання кількох контрактів для кожного з них створюється індивідуальний оракул.

Перевага цього виду сервісів – максимальна адаптація до вимог конкретного смарт-контракту. Але для низки компаній впровадження ресурсомістких розробок є недоцільним.

Кросчейн-сумісні

Ці оракули передають дані між різними блокчейнами. Завдяки їм усувається така проблема, як несумісність мереж.

Людина-оракул

В окремих випадках оракулами можуть стати люди. Кваліфіковані спеціалісти отримують запити, вивчають профільну інформацію, оцінюють її достовірність та передають смарт-контрактам.

Сфери застосування

Головне завдання блокчейн-оракулів – передавати достовірну інформацію смарт-контрактам. Особливо це актуально у секторі DeFi, де виникає потреба в актуальних котируваннях численних цифрових активів. Так, у повсякденній діяльності оракули використовуються компаніями, які займаються трейдингом, кредитуванням, страхуванням.

Посередники часто застосовуються для передачі інформації у певному форматі між різними системами блокчейн-мережами, трейдинговими майданчиками, DApp. Оракули забезпечують їхню сумісність і гарантують надходження коректних даних.

Висновок

Оракули – запорука адекватного функціонування, розвитку та повсюдного поширення блокчейн-технологій. Однак для того, щоб зв’язок між смарт-контрактом та зовнішніми джерелами даних був безпечним та ефективним, особливу увагу потрібно приділити боротьбі зі впливом на алгоритми та фальсифікацією інформації.