Події

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСОМ GN CRYPTO

Діяльність інтернет-ресурсу GN Crypto (далі – Ресурс) заснована на чинному законодавстві, а також наведених нижче правилах користування.


Загальні положення

Ці правила користування Ресурсом (далі – Правила) розроблені адміністрацією сайту (далі – Адміністрація) та встановлюють умови та порядок використання матеріалів (у тому числі текстових та графічних матеріалів, коментарів, аудіо-, відео-, фотоматеріалів,а також контенту, створеного та/або підготовленого ресурсом GN Crypto, зокрема на основі матеріалів третіх осіб тощо) користувачами мережі Інтернет (далі – Користувачі). Користувачем Ресурсу є фізична особа, яка відвідує Ресурс, яка досягла віку, допустимого для прийняття цих Правил і має відповідні повноваження. Контент Ресурсу може містити ненормативну лексику, сцени та/або вирази сексуального характеру у зв'язку з чим, не рекомендується перегляд цього відео особами молодше 18-річного віку. Під Адміністрацією розуміють редакційний колектив ресурсу GN Crypto. Використання Ресурсу Користувачем означає, що Користувач приймає та зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цих Правил. Адміністратор у будь-який час і без будь-якого спеціального повідомлення може змінювати ці Правила. Нова редакція Правил набирає чинності з моменту її публікації на сайті.

Умови та порядок використання матеріалів Ресурсу

Усі матеріали, розміщені на сайті, а також зареєстровані та незареєстровані торгові марки GN Crypto є об'єктами авторського права та охороняються законодавством про права на результати інтелектуальної діяльності. Доступ до матеріалів Ресурсу надається виключно для особистого використання та ознайомлення. Усі матеріали, як у повному обсязі, так і частково, не повинні сприйматися як фінансова консультація або інформація, що може бути підставою для прийняття будь-яких фінансових, інвестиційних або аналогічних рішень. Забороняється без попередньої згоди Адміністрації використовувати, відтворювати, розповсюджувати будь-яким способом, копіювати, публічно показувати, передавати в ефір для загальної інформації, перекладати, переробляти, або використовувати будь-яким іншим способом у будь-яких інших цілях контент Ресурсу. У разі отримання від Адміністрації Ресурсу дозволу на копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів сайту, таке копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання не допускається без посилання на Ресурс. Використання матеріалів, опублікованих на Ресурсі, дозволяється лише за умови розміщення посилання та/або прямого, відкритого для пошукових систем, гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на Ресурсі. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене у першому абзаці матеріалу із зазначенням бренду видання GN Crypto. Посилання/гіперпосилання є обов'язковим, незалежно від обсягу використання матеріалів (повного або часткового). У разі потреби використання текстових, аудіо-, відео-, фотоматеріалів, графічних або інших розміщених на сайті матеріалів, права на які належать третім особам, Користувачам необхідно звертатися до цих осіб. Будь-яке використання контенту, що містить матеріали третіх осіб (зокрема статистики криптовалют), здійснюється Користувачем на власний ризик та під власну відповідальність; Користувачі повністю усвідомлюють та погоджуються з тим, що така інформація не є достатньою та достовірною для прийняття будь-яких рішень (включаючи, зокрема фінансові, інвестиційні рішення тощо), чи для аналітично-інвестиційних цілей; Користувач зобов'язується щоразу звіряти інформацію з першоджерелом під час її використання. Користувачі усвідомлюють і погоджуються, що статистика криптовалют ґрунтується на спеціально обраних методиках*, які не можуть гарантувати точність, повноту, об'єктивність і достовірність наведених показників у будь-який конкретний період часу. Відповідно до законодавства, до осіб, які порушують майнові та особисті немайнові права та законні інтереси авторів та правовласників, можуть бути застосовані заходи цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності. Користувач зобов'язується не використовувати Ресурс та розміщені на ньому матеріали з метою, що суперечить чинному законодавству, а також принципам моралі та етики. *Відповідно до застосовуваної методики, рейтинг криптовалют створено на основі ринкової капіталізації, яку розраховують у такий спосіб: 1) визначають середню вартість активів (на основі щонайменше 2-3 прикладів), 2) визначають пропозицію в обігу на основі загальнодоступних даних із кількох джерел, і 3) множать визначену середню вартість активів на визначену пропозицію в обігу. Зверніть увагу, що вищезазначені показники ринкової капіталізації отримано з урахуванням даних з обмеженої кількості джерел, тому вони можуть суттєво відрізнятися залежно від періоду часу та порівняно з іншими даними.

Реклама

Ресурс надає послуги з розміщення реклами. Якщо Ви зацікавлені в розміщенні реклами на нашому сайті, Ви можете повідомити нас про це, заповнивши відповідну форму зворотного зв'язку. Редакція залишає у себе право відмовитися від розміщення реклами тієї чи іншої виду товарів чи послуг без зазначення причини. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець.

Політика використання персональних даних

Поводження з персональними даними Користувачів Ресурсу регулюється Політикою Конфіденційності.

Врегулювання спорів, порядок розгляду претензій

Адміністрація докладає всіх зусиль, щоб не допустити на сайті порушень законодавства та будь-яких прав та законних інтересів. Особа, яка вважає, що її права якимось чином порушено, має негайно зв'язатися з Адміністрацією, заповнивши відповідну форму зворотного зв'язку. У претензії мають бути зазначені такі відомості: 1. зміст претензії; 2. інформацію про особу, яка вважає, що її права порушені; 3. у яких діях Адміністрації виявилося порушення прав; 4. посилання на сторінку Ресурсу, на якій, на думку заявника, порушуються його права; 5. контактні дані зворотного зв'язку (телефон, адресу електронної пошти); 6. дата та підпис заявника. Термін розгляду претензії Адміністрації – 5 робочих днів. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спору обов'язкове. У разі, якщо суперечка не була вирішена в претензійному порядку, особа, яка надіслала претензію, має право звернутися за захистом своїх прав та законних інтересів до судових органів.

Обмеження відповідальності

Ресурс та його контент не закликає до будь-яких дій, нічого не затверджує і не дає економічних, фінансових чи іншого прогнозів та рекомендацій. Будь-яке інше трактування інформації буде неправильним. Ресурс не несе відповідальності за будь-які прямі та непрямі збитки, пов'язані з використанням, втратою можливості експлуатації, втратою даних, неотриманням прибутку внаслідок судового позову, недбалості чи інших обставин, що стосуються або виникають із використання Ресурсу. Адміністрація не гарантує безперебійну роботу Ресурсу, відсутність системних помилок та обов'язкове їх виправлення, відсутність вірусів на сайті та сервері, а також функціональність, точність та достовірність матеріалів. Імена, назви, зображення, логотипи та товарні знаки, що ідентифікують GN Crypto або третіх осіб та їх продукцію чи послуги, є власністю GN Crypto та/або третіх осіб. Використання цих елементів на сайті не може вважатися наданням ліцензії або права щодо будь-якого товарного знака чи патенту або будь-якої іншої інтелектуальної власності, що належить GN Crypto. В окремих випадках правила використання певних матеріалів, зокрема які стосуються конкурсів, лотереїв, завантаження інформації тощо, можуть суперечити цим Правилам. При виникненні різночитань та протиріч між загальними правилами та специфічними умовами конкретного випадку останні мають переважну силу.

Заключні положення

У разі прийняття нормативно-правових актів, що зачіпають повністю або частково функціонування Ресурсу, Адміністрація зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні Ресурсу, спрямованих на приведення останнього у відповідність до нових норм. Отримуючи доступ і починаючи використання цього Ресурсу, Користувач вважається таким, що ознайомився та погодився з Правилами користування.