საიტის gagarin-news კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ gagarin-news ვებსაიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას პერსონალურ ინფორმაციასთან მიმართებაში (პერსონალური მონაცემები), რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ინტერნეტის მეშვეობით, როდესაც თქვენ იყენებთ ვებსაიტს gagarin-news (შემდგომში - საიტი). ჩვენ ყურადღებით ვეპყრობით თქვენს პირად ინფორმაციას. თქვენი ნდობის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები თქვენი კონფიდენციალურობის დასაცავად იმ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, რომლებსაც თქვენ საიტზე ახორციელებთ. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვინახავთ, ვამუშავებთ და ვშლით თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც გროვდება საიტის მონახულებისას. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ინფორმაცია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე. ეს დაგეხმარებათ მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გახსნის შესახებ საიტის გამოყენებისას. ჩვეულებრივ, თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ჩვენი ვებგვერდი ყოველგვარი პირადი მონაცემების მიწოდების გარეშე. თუმცა, თუ გსურთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოთხოვნა, ჩვენ დაგვჭირდება თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ამ პოლიტიკაში განსაზღვრული წესით.


gagarin-news ვებსაიტზე ონლაინ განაცხადის ველების შევსებით (რეგისტრაცია) და/ან სიახლეების გამოწერისას, მომხმარებელი:

ადასტურებს, რომ მის მიერ მითითებული პერსონალური მონაცემები ეკუთვნის პირადად მას; აღიარებს და ადასტურებს, რომ მან ყურადღებით და სრულად წაიკითხა წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და მასში მოცემული მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები; აღიარებს და ადასტურებს, რომ ესმის ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ყველა დებულება და მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები; თანხმობას იძლევა მოწოდებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე საიტის მიერ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის; გამოხატავს თანხმობას პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობებზე ყოველგვარი დათქმისა და შეზღუდვის გარეშე. მომხმარებელი თანახმაა მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე და ადასტურებს, რომ ასეთი თანხმობის მიცემით ის მოქმედებს თავისუფლად, საკუთარი ნებით და ინტერესებიდან გამომდინარე. მომხმარებლის თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე არის კონკრეტული, ინფორმირებული და შეგნებული.

მომხმარებლის ეს თანხმობა ვრცელდება შემდეგი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე:

გვარი, სახელი, მამის სახელი; e-mail; ტელეფონის ნომერი. მომხმარებელი რესურსს gagarin-news ანიჭებს უფლებას განახორციელოს შემდეგი ქმედებები (ოპერაციები) პერსონალური მონაცემებით: შეგროვება და დაგროვება; შენახვა მარეგულირებელი დოკუმენტებით დადგენილი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ არანაკლებ სამი წლისა საიტის მომსახურებით სარგებლობის შეწყვეტის დღიდან; დაზუსტება (განახლება, შეცვლა); ინფორმაციის მიმოცვლა მომხმარებელსა და საიტს შორის, მათ შორის საინფორმაციო და სარეკლამო მასალების გაგზავნა რეგისტრაციის დროს მითითებული ტელეფონის ნომრისა და ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით; განადგურება (წაშლა); გადაცემა სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების მოთხოვნით, მ.შ. მესამე პირებს, იმ ზომების დაცვით, რომლებიც უზრუნველყოფენ პერსონალური მონაცემების დაცვას არაავტორიზებული წვდომისგან. მომხმარებელს აქვს უფლება ნებისმიერ დროს უარი თქვას საინფორმაციო და სარეკლამო მასალების მიღებაზე მის მიერ რეგისტრაციისას მითითებულ ტელეფონის ნომერსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, მარტივი წერილობით ფორმით შესაბამისი განკარგულების გაგზავნით ელექრონული ფოსტის მისამართზე [email protected].

საიტი gagarin-news ამუშავებს შეგროვებულ პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისთვის:

თქვენი, როგორც ჩვენი საიტის მომხმარებლის იდენტიფიცირება, ავტორიზაცია და ავთენტიფიკაცია; თქვენთან კომუნიკაციისთვის, მათ შორის ჩვენს პოლიტიკაში ცვლილებების შესახებ შეტყობინებების გაგზავნისთვის, ასევე თქვენი მოთხოვნებისა და განაცხადების დამუშავებისთვის; სიახლეების გამოგზავნისთვის, ჩვენი სერვისების ან ჩვენი პარტნიორების პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ინფორმირებისთვის, ან საიტზე თქვენი აქტივობის გათვალისწინებით, ინფორმაციის მიწოდებისთვის, რომელიც, ვფიქრობთ, იქნება თქვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო. თქვენ ასევე გვაძლევთ საშუალებას გავითვალისწინოთ თქვენი ინდივიდუალური პრეფერენციები და მოგაწოდოთ უფრო მაღალი დონის სერვისი, კერძოდ, ჩვენ შეიძლება გამოგიგზავნოთ მოსაწვევები პრეზენტაციებზე და სხვა ღონისძიებებზე, რომელსაც ვმასპინძლობთ ჩვენი ან ჩვენი პარტნიორები, რომლებთანაც ჩვენ ვაწყობთ ამ ღონისძიებებს; ტარგეტირებული რეკლამისთვის; საიტის, სერვისების შეფასებისთვის, ოპტიმიზაციისა და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის თქვენი პრეფერენციების შესაბამისად; ანონიმურ ან დეპერსონალიზებულ მონაცემებზე დაყრდნობით სტატისტიკური და მსგავსი კვლევის ჩატარება; ისეთი ქმედებების ამოცნობისთვის, გამოკვლევისთვის და თავიდან აიცილებისთვის, რომლებიც შეიძლება არღვევდეს ჩვენს პოლიტიკას ან იყოს უკანონო. ჩვენ ასევე შეიძლება დროდადრო მოგიწვიოთ პერსონალური ინფორმაციის მოწოდებისთვის გამოკითხვების ან კითხვარების სახით, რომელშიც მონაწილეობა სრულიად ნებაყოფლობითია. ასეთ გამოკითხვებთან ან კითხვარებთან დაკავშირებით შეგროვებული პერსონალური ინფორმაცია გამოიყენება გამოკითხვების ან კითხვარების შედეგების თქვენთან გასაზიარებლად და ასევე საიტის გამოყენების გასაუმჯობესებლად. გარდა ამისა, gagarin-news რესურსის მონახულებისას, თითოეული ვიზიტორის ინტერნეტ-ბრაუზერი გადასცემს გარკვეულ ინფორმაციას საიტის სერვერებზე, მათ შორის, ვიზიტის თარიღსა და დროს, ვებგვერდს, რომლიდანაც გადმოვიდა მომხმარებელი, გამოყენებული ვებ-ბრაუზერი და საოპერაციო სისტემა, მოწყობილობის IP-მისამართი, გადაცემული მონაცემების მოცულობა, Cookie ფაილები და სხვა მონაცემები. აღნიშნული მონაცემები დროის შეზღუდული პერიოდის განმავლობაში ინახება დაკავშირებების ჟურნალში უსაფრთხოების და საიტის სათანადო მუშაობის უზრუნველსაყოფად და ასევე სტატისტიკური ინფორმაციის შესაგროვებლად. საიტის შინაარსის მაქსიმალური პერსონალიზაციისთვის მომხმარებლებისთვის საიტზე Gagarin-news გამოიყენება Cookies, რომლებშიც ინახება ინფორმაცია მომხმარებლების შესახებ. Cookie-ინსტრუმენტი აძლევს საშუალებას საიტს მიიღოს სტატისტიკური ინფორმაცია (დეპერსონალიზირებული მონაცემები) საიტის გამოყენების შესახებ: საიტზე გატარებული დრო, ეკრანის პარამეტრები, დაწკაპუნების რაოდენობა და სხვა. Gagarin-news იყენებს მიღებულ მონაცემებს იმისთვის, რომ საიტი მომხმარებლებისთვის მაქსიმალურად მოხერხებული გახადოს. თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ Cookie-ფაილები ან მომართოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ინფორმირებული იყოთ Cookie-ს მიღების შესახებ. საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის მიერ მხარდაჭერილ სხვა ვებსაიტებზე. Gagarin-news არ არის პასუხისმგებელი ამ რესურსებზე მიღებულ წესებსა თუ ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკაზე. გთხოვთ, გაეცნოთ თითოეული იმ საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელსაც სტუმრობთ. პერსონალურ მონაცემებთან ნებისმიერი სხვა მუშაობა, საჭიროების შემთხვევაში, განხორციელდება მხოლოდ თქვენი თანხმობის მიღების შემდეგ, პერსონალური მონაცემების დამუშავებასა და გადაცემაზე, კანონის სრული დაცვით. აღნიშნული თანხმობა მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით მონაცემთა მიწოდების მომენტიდან და შეიძლება გაუქმდეს თქვენ მიერ საიტის ადმინისტრაციაში განაცხადის წარდგენით და მონაცემების მითითებით. საიტს უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. შეთანხმების ახალი რედაქცია ძალაში შედის გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი რედაქციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

თქვენი უფლებები პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით

Gagarin-news სერიოზულად ეკიდება თქვენი მონაცემების კონფიდენციალურობას და ცდილობს უზრუნველყოს გამჭვირვალობის შესაბამისი დონე მასთან ურთიერთობისას. ამიტომ, თქვენი პიროვნული იდენტიფიცირებისთვის საკმარისი მონაცემების მიწოდებით (სხვა მომხმარებლების კონფიდენციალურობის დასაცავად), შეგიძლიათ გამოითხოვოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ჩვენგან და ჩაასწოროთ ნებისმიერი უზუსტობა ამ მონაცემებში. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ან წაშალოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაბამისი განკარგულების მარტივი წერილობითი ფორმის გაგზავნით ელექტრონული ფოსტის მისამართზე [email protected] თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს გამოიწვიოთ თქვენი თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. თანხმობის გაუქმება შეიძლება განხორციელდეს შესაბამისი განკარგულების მარტივი წერილობითი ფორმით გაგზავნით ელექტრონული ფოსტის მისამართზე [email protected] თუ მომხმარებელი აგზავნის მოთხოვნას მისი პერსონალური მონაცემების წაშლის ან პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმების შესახებ, ჩვენ გვაქვს უფლება შევზღუდოთ მომხმარებლის წვდომა საიტის ზოგიერთ ან ყველა ფუნქციაზე. მოქმედი რედაქცია ყოველთვის არის გვერდზე: gagarin.news. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შემუშავებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.